POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INTRODUCERE

 • Asigurarea dreptului la o protecție eficientă a datelor cu caracter personal este un angajament fundamental pe care ni-l asumăm în fața clienților noștri. În consecință, dedicăm toate resursele și depunem toate eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu legislația aplicabilă în materie din România.
 • Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal (în continuare, Politica GDPR), pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale din acest domeniu. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea actualizată a Politicii GDPR.

INFORMAȚII DESPRE NOI

 • Societatea Osteria SRL, persoană juridică română, cu sediul în , înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu având cod unic de înregistrare fiscală.
 • Ne puteți contacta oricând utilizând următoarele date de contact:
  Adresă: Str. Calea Cisnadiei nr 8, Sibiu, Sibiu
  Număr Telefon: 0772 277 288
  E-mail: office@osteriah.ro

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM? CUM ARE LOC PRELUCRAREA?

 • Având în vedere specificul activității noastre, colectăm diverse date cu caracter personal de la clienții noștri în diferite modalități detaliate în acest document. În acest context, vă aducem la cunoștință că prin intermediul site-ului nostru putem prelucra următoarele date cu caracter personal:
  • Datele dumneavoastră de identificare: nume, prenume, adresa de domiciliu;
  • Date de contact: număr de telefon, adresă de e-mail, adresă facturare, adresă de corespondență;
  • Date personale specifice: cont bancar, date privind tranzacțiile referitoare la produsele / serviciile achiziționate și altele asemenea.
 • Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți în orice moment controlul asupra tipului de informație pe care doriţi să ne-o oferiți. Cu titlu de exemplu, primim informații de la dvs. astfel: prin completarea formularelor de înscriere / comandă / creare cont, prin transmiterea adresei de domiciliu în vederea întocmirii facturii fiscale etc.
 • Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm anumite informații cu privire la comportamentul dvs. online în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.
 • Pe site-ul nostru putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii privind cookie-urile.
 • Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, astfel cum sunt acestea definite în Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal (cum ar fi date referitoare la sănătatea persoanei). De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

TEMEIUL PRELUCRĂRII

 • Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal menţionate anterior este reprezentat de art. 6 lit. b) din Regulament, respectiv prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, respectiv art. 6 lit. f) din Regulament, conform căruia prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator, precum şi art. 6 lit. a) din Regulament, în concret, consimțământul expres, voluntar și liber exprimat al utilizatorului.

SCOPURILE PRELUCRĂRII

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri specifice:

 • În vederea prestării serviciilor de către Ostreia H:
  Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

  • Crearea și administrarea contului în cadrul platformei noastre;
  • Prelucrarea comenzilor, inclusiv validarea și expedierea produselor către dumneavoastră;
  • Soluționarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă, cu referire la serviciile și produsele achiziționate;
  • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la comenzile plasate pe site.
 • Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre:
  Lucrăm în mod constant la îmbunătățirea platformei noastre astfel încât aceasta să devină un instrument util în mâinile clienților noștri. În acest scop, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. pe site, vă putem invita să completați chestionare sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.
 • Pentru marketing
  • În situaţia în care vă exprimaţi acordul expres, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/mobile push/webpush etc.), conținând informații generale și tematice, informații cu privire la alte produse care v-ar putea interesa, informații cu privire la oferte sau promoții precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie. De asemenea, putem afișa recomandări personalizate pentru dumneavoastră pe site-ul nostru web.
  • În anumite circumstanţe, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise în prezentul document, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs. în cel mai scurt timp posibil.
 • Pentru apărarea intereselor noastre legitime
  • Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informațiile colectate pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include, dar fără a se limita la:
   • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei noastre față de eventuale atacuri cibernetice;
   • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
   • Măsuri de gestionare a altor tipuri de riscuri.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

 • Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe platforma noastră, cât timp derulăm relații contractuale și cât ne sunt necesare pentru realizarea drepturilor și obligaților născute din relația contractuală (termene de grație, termene de garanție, exercitare acțiuni judiciare etc.). Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.
 • Revizuim datele pe care le colectăm, cel puțin o dată la doi ani, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dvs. legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale care ne incumbă.

CUI TRANSMITEM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

 • Putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le-aţi pus la dispoziţie următoarelor categorii de destinatari:
  • Partenerilor LegalOnline;
  • Furnizorilor de servicii de plată/bancare;
  • Furnizorilor de servicii de marketing;
  • Furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
  • Furnizorilor de servicii IT;
  • Altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.
 • În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, vom divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice abilitate în asemenea domenii și care pot pretinde acces la date în condițiile legii.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 • Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal, printre care se numără:
  • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale, privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia sau cu privire la destinatarii datelor dvs.;
  • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție – vă puteți opune, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al Operatorului;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plângere și de a vă adresa instanțelor judecătorești – puteți depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau vă puteți adresa instanțelor judecătorești pentru respectarea drepturilor dvs.;
  • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
  • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.
 • Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment Autoritatea de Supraveghere (ANSPDCP), vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă asigurăm că vom depune toate diligenţele necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.
 • Puteți contacta în orice moment Osteria H cu privire la prelucrarea și protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs. prin oricare dintre următoarele modalități:
  • prin e-mail la adresa: comenzi@osteriah.ro sau
  • prin poștă sau curier la adresa:

CUM PROTEJĂM SECURITATEA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL?

 • Asigurăm securitatea datelor cu caracter personal implementând diverse proceduri fizice, electronice și administrative în vederea protejării informațiilor pe care le colectăm. Transmiterea datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație, datele fiind stocate pe servere securizate.
 • Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat al LegalOnline sau colaboratorilor autorizați și numai pentru îndeplinirea sarcinilor specifice pentru a răspunde scopurilor menționate, sub obligația păstrării confidențialității lor.
 • Pentru efectuarea plăţilor, folosim serviciile procesatorului de plăţi PlăţiOnline.ro Pentru mai multe detalii privind politicile PlăţiOnline.ro vă rugăm să accesați https://plati.online/termeni-si-conditii/ sau https://plati.online/gdpr/.
 • În cazul apariţiei unei breşe a securității datelor cu caracter personal, avem obligaţia legală de a respecta normele specifice în domeniu, respectiv de a notifica breșa de securitate atât dumneavoastră, cât și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în termen de 72 ore de la producerea acesteia.